Informacija pirkėjui

Turto vertinimas

Perkant nekilnojamą turtą reikia nustatyti preliminarią jo kainą. Tai galima padaryti pasikonsultavus su specialistais.

Kredito gavimas

Planuojant įsigyti nekilnojamą turtą imant banko paskolą, reikia pateikti kredito gavimo paraišką bankui.

Preliminarioji pirkimo–pardavimo sutartis

Radus patikusį nekilnojamojo turto objektą ir nusprendus jį pirkti, pasirašoma preliminari pirkimo–pardavimo sutartis su savininku.

Esminiai sutarties punktai

 • konkrečiai apibūdintas nekilnojamas turtas;
 • nurodytos šalys (pirkėjas ir pardavėjas);
 • įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį;
 • terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti;
 • terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis (tvirtinama notaro);
 • nustatyta vienos iš šalių pareiga organizuoti pagrindinės sutarties pasirašymą;
 • nekilnojamojo turto kaina;
 • įsipareigojimas apmokėti kitas išlaidas (notaro, Registrų cento ir kt.);
 • įsipareigojimai, kuriuos pardavėjas privalo įvykdyti iki pagrindinės sutarties;
 • apmokėjimo sąlygos ir terminai;
 • visiško atsiskaitymo terminas;
 • nekilnojamojo turto perdavimo terminas;
 • papildomos sąlygos pagal susitarimą (pvz., netesybos už sutarties neįvykdymą).Atkreiptinas dėmesys, kad preliminari nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis privalo būti rašytinė. Rašytinės sutarties formos nebuvimas daro sutartį negaliojančią.

Notaro patvirtinta sutartis

Pasirašius preliminarią pirkimo–pardavimo sutartį, kreipiamasi į notarą ir pasirašoma notaro patvirtinta pirkimo–pardavimo sutartis.

Registrų centro nuosavybės pažymos pateikimas bankui

Jei nekilnojamas turtas buvo pirktas iš banko pasiskolintų lėšų, Registrų centro pažymą būtina pateikti bankui. Ją pateikus pasirašoma kredito sutartis.

Hipotekos registravimas ir turto draudimas

Hipoteka – tai esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui. Atkreiptinas dėmesys, kad paskesnis nekilnojamojo turto įkeitimas galimas, jei hipotekos sutartyje nenurodyta kitaip. Įkeičiamas gali būti tik apdraustas turtas, išskyrus žemę. Svarbu atkreipti dėmesį, kad įkeitimas eina kartu su daiktu, tai reiškia, kad pasikeitus savininkui, hipoteka lieka. Todėl perkant nekilnojamą turtą būtina įsitikinti, kad daiktui netaikomi jokie apribojimai.

Sutartinės hipotekos lakštą paprastai pildo ir tvirtina notaras. Hipotekos lakštą pasirašo skolininkas, kreditorius ir įkeičiamo daikto savininkas. Hipoteka registruojama Hipotekos registre hipotekos teisėjo sprendimu, pateikus hipotekos lakštą įkeisto daikto buvimo vietos hipotekos įstaigai.

Hipotekos lakšte paprastai nurodoma ši informacija

 • sudarymo vieta ir data;
 • skolininkas;
 • kreditorius ir įkeičiamo daikto savininkas;
 • jų gyvenamoji vieta;
 • įkeičiamas daiktas, jo įkainojimas ir buvimo vieta;
 • įkeitimu užtikrinta prievolė (pvz., kredito sutartis), jos konkretus ar maksimalus dydis ir įvykdymo terminas;
 • prievolės dydis nustatomas įskaitant palūkanas.

Hipoteka įsigalioja nuo jos įregistravimo Hipotekos registre momento, kai viešame registre įrašomi atitinkami įrašai.

Hipoteka pasibaigia ją išregistravus iš Hipotekos registro.

Pagrindai daikto savininkui prašyti išregistruoti hipoteką yra:
– įvykdytas skolininko įsipareigojimas;
– daiktui panaikinta hipoteka;
– hipotekos kreditoriaus buvimo vieta nežinoma daugiau nei 10 metų nuo skolos mokėjimo termino pabaigos.

Galutinis atsiskaitymas su nekilnojamojo turto savininku

Pažyma bankui apie visišką atsiskaitymą

Jei nekilnojamą turtą įsigyjate naudodamas banko lėšas, būtina bankui pateikti notaro patvirtintą ir savininko pasirašytą pažymą apie visišką atsiskaitymą už nupirktą nekilnojamą turtą su savininku.